Instruktion för jury vid protester
Utarbetat av LK i november 1998

 1. TL kallar juryn till sammanträde på tid plats som TL fastställer. Även inblandade parter kallas. Ledamot av LK skall också kallas, om sådan finnes närvarande.
 2. Juryn utser en ordförande om det inte redan är gjort.
 3. Juryns ordförande presenterar de närvarande.
 4. Juryn ber TL redogöra för fakta och TL tänker då särskilt på
  a) sitsen
  b) budgivningen med alertering
  c) spelet
  d) parens deklaration och rätta överenskommelse
  e) domslutet med angivande av domskäl (vilken lag TL följt)
 5. Den överklagande sidan får anföra sina åsikter om fallet utan att bli avbrutna.
 6. Frågor ställes till den överklagande sidan först av juryn, sedan av den försvarande sidan.
 7. Den försvarande sidan får anföra sina åsikter.
 8. Frågor ställes till den försvarande sidan av juryn och den överklagande sidan.
 9. Spelarna och TL lämnar mötet. Juryn meddelar inblandade parter att de får besked om domslut av TL.
 10. Juryn behandlar fallet och tar då hänsyn till
  a) den verkliga överenskommelsen
  b) om paret ofta avviker från överenskommelsen
  c) att juryn har rätt (vilket inte TL har) att skipa rättvisa genom att med procentsatser bedöma olika resultat.
  d) vad lagen i övrigt säger
 11. Juryn fattar beslut. Om detta sammanfaller med TL:s, meddelas detta TL. I annat fall skall juryn utdöma det spelade resultatet eller ett annat resultat. Vid korrigerad poäng kan denna dömas i vilken enhet som helst, helpoäng, topscore procent, imp eller VP. Man kan döma olika resultat för NS och ÖV och man kan döma olika mellanting. Särskilt bör juryn tänka på lag 12C 1och 2 samt att straffpoäng får utdömas, t ex för långsamt spel, flyttning till fel bord, spela fel bricka, felskrivning av protokoll (oftast 10% ) , eller utnyttjande av otillåtna upplysningar. 10% motsvarar 3 imp i lagtävling.
 12. Juryns beslut meddelas av ordföranden till TL, som meddelar de berörda.
 13. Juryns beslut kan via TL överklagas hos LK. Blankett finns för detta.