DM Par Dam 2017-18

§¨©ª

                               

Östra Mellansvenska BF inbjuder till årets upplaga av DM Par Dam, som kommer att

spelas som simultantävling på flera orter i distriktet. Det vägande skälet till att vi
innevarande säsong provar denna spelform, är att den tidigare använts med framgång
för att öka deltagandet i Par Mixed och Par Veteran. Deltagarantalet i DM Par Dam har
de senaste sju-åtta säsongerna varit vikande.

 

Så här kommer det att gå till:

 

Varje klubb i distriktet kan anmäla ett heat. Kravet för att heatet ska tillåtas starta är
att det omfattar minst 12 par, där samtliga är damer.
Senast den 30 januari 2018
måste klubben anmäla sitt heat.

 

Arrangerande klubb måste ha fungerande internetuppkoppling i spellokalen samt

en tävlingsledare/spelledare på plats.

 

Om ett heat som anmälts inte lyckas få ihop 12 par, äger Östra Mellansvenska BF:s

TK rätt att fördela om par så att balans i tävlingen erhålls.

 

Tävlingsdatum:                      Söndagen den 15 april 2018

Sista datum för
par att anmäla sig:               
30 mars 2018

Huvudtävlingsledare:                        Carl Ragnarsson och Lars Lundqvist

Startavgift:                             200 kr/spelare plus eventuell bordsavgift till arrangerande klubb

Spelform:                                Barometer, max 46 brickor

 

Efter den 1 februari 2018  kommer det på ÖMBF hemsida att finnas uppgifter om
vilka klubbar som arrangerar heat. Där kommer även att finns också länkar till
respektive heat.

 

Hittills anmälda heat:

Norrköpingsbridgen

Motala BA

Stigtomta BK

Filbyter Bridge

 

För frågor och anmälan av heat, kontakta:

 

Lars Lundqvist, 070-219 85 13 eller lasse_lundqvist@spray.se

 

 

Lars Lundqvist

Ordf ÖMBF